Naast het besturen van een vereniging zijn er nog vele andere taken die we doen.

Daarbij kunnen we jou hulp goed gebruiken.

 

De verbandmeester is belast met toezicht, aanvulling, onderhoud van het aanwezige verband, oefen en lesmateriaal en verzorgt voor de aanvulling van de bestaande materialen(verbandtassen). Hij/zij legt hierover verantwoording aan de penningmeester.

De cursuscoördinator is het aanspreekpunt voor de kader en lotus. Hij/Zij definieert in overleg met het kader de cursusplanning en zorgt voor voldoende ondersteuning van de lotussen gedurende de cursusavonden. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de cursusplanning.

De Website beheerder is verantwoordelijk voor het technisch up-to-date houden van de website en plaatst door het bestuur aangeleverde informatie op de website. Het bestuur is verantwoordelijke voor de website inhoud, eerste aanspreekpunt is de secretaris.

De jeugd EHBO coördinator is belast met het coördineren van de vrijwilligers die helpen op de basisschool. Tevens zal hij/zij de benodigde verbandmaterialen via de verbandmeester betrekken. Formele correspondentie met de betreffende scholen en examinators blijft een bestuursverantwoordelijkheid.

De inzet coördinator is belast met het coördineren van de vrijwilligers gedurende de verschillende evenement-ondersteuningen.

De AED beheerder is belast met het onderhoud van de geplaatste AED’s in de kernen Stolwijk, Haastrecht en Vlist  en is het aanspreekpunt na inzet van een AED en de leverancier.

Dus schroom niet en meld je aan.