Privacyverklaring

AVG, Privacyverklaring & Proclaimer

EHBO-vereniging Stolwijk is verantwoordelijk voor de informatie op deze website.

Klopt de informatie niet of mis je onderwerpen?

Laat het ons dan alsjeblieft meteen weten. We corrigeren of vullen aan wanneer nodig.

Werkt er iets niet goed?

Waarschuw ons, dat stellen we erg op prijs. Alvast onze excuses voor het ongemak.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) & Privacyverklaring

Met ingang van 25 mei 2018 is er een nieuwe wet van kracht: de AVG. Het doel is het beschermen van persoonsgegevens. Als vereniging verwerken wij persoonsgegevens in de ledenadministratie. De manier waarop de EHBO-vereniging Stolwijk omgaat met persoonsgegevens is beschreven in onderstaande privacyverklaring.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, geboortedatum, adresgegevens, foto’s en dergelijke. Wij moeten daar zorgvuldig mee omgaan.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

De secretaris verwerkt persoonsgegevens in een ledenadministratiesysteem. 

Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?

Voor de administratie hebben wij persoonsgegevens nodig. Leden en relaties willen wij zo goed mogelijk van dienst zijn. Naam en adresgegevens gebruiken wij om contact te onderhouden en informatie te verschaffen over lidmaatschap gerelateerde zaken, zoals het toesturen van nieuws of het uitnodigen voor activiteiten.

Hoe gaan wij met persoonsgegevens om?

Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is. Wij zijn ons ervan bewust dat deze gegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan.

Uitwisselen van persoonsgegevens met externe partijen?

Wij wisselen enkele persoonsgegevens uit met Het Oranje Kruis. Hiervoor hebben wij een aparte verwerkersovereenkomst afgesloten. De gegevens die Het Oranje Kruis krijgt zijn naam, voorletters en geboortedatum.

Kan ik zien welke gegevens EHBO-verenging Stolwijk van mij verwerkt?

Elk lid heeft recht op inzage in de lidmaatschapsgegevens. Neem daarvoor contact op met de secretaris van EHBO-vereniging Stolwijk. Indien gewenst kun je ook verzoeken om de geregistreerde gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kun je terecht bij de secretaris.

Heb je een vraag in verband met informatie op de website? Neem dan contact op met de webmaster.

Ons verdere privacy beleid is hier te vinden.