Reanimatie & AED

Er is de laatste jaren veel media-aandacht voor de zogenoemde 6-minutenzone. In een 6-minutenzone bieden mensen binnen zes minuten de juiste hulp bij een hartstilstand of hartfalen. Dit is erg belangrijk, omdat veel ambulances de aanrijtijden niet halen, terwijl bij hartfalen juist deze eerste zes minuten van levensbelang zijn.

Inmiddels hebben steeds meer mensen een reanimatiediploma op zak. Zij kunnen zich aanmelden als burgerhulpverlener, zodat ze kunnen reanimeren of assisteren bij het reanimeren in de omgeving, wanneer dit nodig is. Bij het reanimeren is het gebruik van een AED van groot belang, omdat dit apparaat de kans op een succesvolle reanimatie verhoogt.