ANBI

Organistaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijk of andere instelling die het algemeen belang dient. Deze organisaties hoeven geen schenkbelasting te betalen over je gift of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ook betalen ze geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.

Hieronder volgen de gegevens die gepubliceerd moeten worden vanwege de ANBI-erkenning:

 1. Naam van de instelling: zie artikel 1 statuten
 2. RSIN/fiscaalnummer : NL8041.52469B01
 3. Kamer van Koophandelnummer: 40464406
 4. Contactgegevens: secretariaat
 5. Doelstelling: zie artikel 3 statuten
 6. Beleidsplan
 7. Bestuur: zie artikel 8 statuten
 8. Namen van de bestuurders: voorzitter, secretaris en penningmeester
 9. Namen bestuur
 10. Beloningsbeleid
 11. Huishoudelijk reglement
 12. Verslag uitgeoefende activiteiten: 2022 jaarverslag secretariaat
 13. Financiële verantwoording: 2022 (winst&verlies) verslag over 2022(balans) jaarverslag penningmeester (jaarverslag)