Algemene voorwaarden reanimatiecursus 2024

download PDF 2023 algemene voorwaarden

Cursusvoorwaarden reanimatiecursussen

Door u in te schrijven voor een cursus die EHBO-vereniging Stolwijk organiseert, door het boeken van een groepscursus en/of door het betalen van de aan u toegezonden factuur gaat u akkoord met de volgende cursusvoorwaarden:

 1. Onze cursus volgt de laatst geldende richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR). Al onze instructeurs zijn NRR-gecertificeerd.
 2. Deze voorwaarden gelden ook voor groepscursussen, voor de organisator en deelnemers. De organisator van groepscursussen vrijwaart EHBO-vereniging Stolwijk voor claims van deelnemers die uitgaan boven de bedragen die op grond van deze voorwaarden verschuldigd zijn.
 3. Onze cursussen en het cursusmateriaal worden aangeboden in het Nederlands. Heeft of verwacht u taalproblemen, meld het ons dan ruim voor aanvang van de cursus. Wij zullen in overleg met u proberen een oplossing te vinden.
 4. Er gelden geen leeftijdsgrenzen. U moet wel kunnen knielen en over voldoende kracht beschikken om borstcompressie uit te voeren en om gewicht op uw polsen te zetten. Om burgerhulpverlener te kunnen worden moet u minimaal 18 jaar zijn. Dit is een voorwaarde van HartslagNu!.
 5. Herhalingscursussen zijn bedoeld voor mensen die een NRR erkende basis- of eerdere herhalingscursus, erkende Rode Kruis, Oranje Kruis of Hartstichting basis- of eerdere herhalingsles gevolgd hebben in een periode niet langer dan 15 maanden voor de cursusdatum. U moet een basiscursus volgen als u langer dan 15 maanden geleden een vorige reanimatiecursus heeft gevolgd.
 6. Reanimatiecursussen zijn vrijgesteld van BTW, dus u ontvangt geen factuur met BTW. Als u een factuur nodig heeft, bijvoorbeeld voor declaratie bij uw werkgever of zorgverzekeraar, dan kunt u binnen 2 maanden na afloop van de cursus mailen naar hartslagnu@ehbo-stolwijk.nl.
 7. U moet zelf bij uw zorgverzekeraar controleren of de cursuskosten vergoed worden onder uw zorgpolis. EHBO-vereniging Stolwijk aanvaardt hiervoor geen verantwoordelijkheid. Wij zijn reanimatiepartner van de Hartstichting en onze instructeurs zijn erkend door de NRR.
 8. In de cursusprijs van fysieke cursussen zijn een opleidingsboekje (bij basiscursus), het gebruik van materialen, koffie/thee, en een op uw naam gesteld digitaal certificaat van de NRR inbegrepen. Het certificaat kunt u downloaden als u een account aanmaakt. EHBO-vereniging Stolwijk of de Hartstichting mailt u dit certificaat als u de cursus succesvol heeft afgesloten. U ontvangt het certificaat bij de beginnerscursus, maar bij de herhalingscursus moet u dit zelf meenemen.
 9. Bij aanmelding moet u direct betalen. Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van uw betaling. De genoemde cursusbedragen gelden alleen bij tijdige vooruitbetaling. Er geldt een hoger tarief bij onverhoopte betaling op de cursuslocatie, bijvoorbeeld bij late aanmelding.
 10. Wij behouden het recht om de geplande cursussen te annuleren bij onvoldoende belangstelling, onverwachte niet-beschikbaarheid van de locatie of instructeur of door overheidsmaatregelen. U wordt dan in overleg overgeboekt naar een andere cursusdatum. Wij streven ernaar om een annulering door onvoldoende belangstelling uiterlijk 7 dagen voor de cursusdatum aan u te melden.
 11. Communicatie aan u over de geboekte cursus gebeurt rechtsgeldig op het door u aangegeven e-mailadres.
 12. Restitutie van de cursusprijs bij annulering of het niet verschijnen door de cursist vindt alleen plaats als u zelf of wij een hierdoor ontstane plaats tijdig kunnen invullen. Als u nog niet betaald heeft, dan blijft u de cursusprijs verschuldigd, tenzij u zelf voor een andere betalende cursist zorgt. Bij overmacht aan uw kant vindt geen restitutie plaats, maar kunt u een vervangende cursus boeken. Deze vervangende cursus moet binnen 3 maanden geboekt worden of, als binnen 3 maanden geen training is, op de eerstvolgende termijn. Onder overmacht verstaan wij ziekte van uzelf of mensen die van u afhankelijk zijn of van een overlijden in uw directe omgeving. Onder overmacht verstaan wij niet uw keuze om persoonlijke of zakelijke belangen voor de cursus te laten gaan. Bij het bepalen of er sprake is van overmacht, gebeurt een en ander naar onze beoordeling.
 13. Het annuleren van of het niet komen opdagen bij een gratis cursus geeft u geen recht op een nieuwe gratis cursus, tenzij sprake is van overmacht zoals hiervoor omschreven.
 14. Wij kunnen u een gehele restitutie aanbieden voor herhalingscursus in 2023, als u zich voor 1 januari 2023 heeft aangemeld als burgerhulpverlener bij HartslagNu! en als u in de gemeente Krimpenerwaard woont. Als dit aanbod van toepassing is, dan staat dit vermeld bij de betreffende cursus.
 15. Het volgen van een cursus geeft u niet automatisch recht op een diploma/certificaat. U moet naar het oordeel van de instructeur(s) aantonen dat u de materie theoretisch en praktisch voldoende beheerst om in een noodsituatie juist hulp te kunnen verlenen aan een slachtoffer met een plotselinge hartstilstand.
 16. Wij kunnen uw persoonsgegevens opnemen in het Cosy-systeem van de NRR. Wij doen dit om de geldigheid van de bevoegdheid van onze instructeurs te handhaven en om elektronische certificaten aan cursisten uit te geven.
 17. U bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw gegevens in het MijnHartslag-profiel van HartslagNu!. Na het volgen van de cursus en het ontvangen van het certificaat kunt u deze informatie opvoeren.
 18. Wij kunnen deze voorwaarden aanpassen. De nieuwste versie van onze voorwaarden zijn te vinden op ehbo-stolwijk.nl. De laatst gepubliceerde voorwaarden zijn van toepassing.
 19. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van zaken die u meeneemt naar de cursuslocatie of voor enige schade die u door, tijdens of als gevolg van de cursus heeft geleden, met uitzondering van grove schuld of opzet van onze vereniging of instructeurs.
 20. Als u een klacht heeft over de cursus, het niet verstrekken van een certificaat of de gang van zaken tijdens de cursus, dan verzoeken wij u deze eerst ter plaatse met de instructeur te bespreken. Als u daarna niet tevreden bent, dan kunt u uw klacht mailen naar bestuur@ehbo-stolwijk.nl. Als u daarna vindt dat er aan uw klacht nog onvoldoende tegemoet is gekomen, dan kunt u een klacht indienen bij de Hartstichting.